Accountants

De titel accountant is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat niet iedereen zich accountant mag noemen. Om accountant te kunnen worden dien je een HBO of WO accountancyopleiding te volgen, gevolgd door een vervolgtraject. Indien dit alles succesvol is doorlopen zal de accountant worden ingeschreven in het register en mag deze zijn/haar titel (AA of RA) voeren.

Om de titel te behouden dienen accountants te voldoen aan een permanente educatieverplichting en worden zij periodiek getoetst op de uitvoering van hun werk.

U mag er dus op vertrouwen dat een accountant zijn werkzaamheden vakkundig en professioneel uitvoert.

Lakarsk

Ons kantoor is een accountantskantoor dat wordt bestuurd door twee AA-accountants (Steven Karskens en Jeroen Lakerveld). Lakarsk houdt zich met name bezig met het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van fiscale aangiften. Bij het samenstelen van jaarrekeningen verstrekken wij een samenstelverklaring, waarin wij onze betrokkenheid bij de opdracht beschrijven. Hierdoor kunnen belanghebbenden meer waarde hechten aan uw jaarrekening. Wij verzorgen geen wettelijke controles, maar wel overige controles, waaronder subsidiecontroles.

NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en accountants-administratieconsulenten).

De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied.

Voor nadere informatie over het NBA zie www.nba.nl

Novak

Lakarsk is aangesloten bij Novak. Novak biedt mkb-accountants ondersteuning zowel op het gebied van vaktechniek als bij ondernemersvragen. Deze samenwerking stelt ons beter in staat permanent te voldoen aan alle wet- en regelgeving en onze processen zo goed mogelijk in te richten.