Diensten

Salarisadministratie

Naast het verzorgen van de salarisadministratie kan Lakarsk u adviseren over het aannemen en ontslaan van personeel en over geldende CAO-regelingen en fiscale regels ten aanzien van loonheffingen.